فروش فیلمهای سینمای ایران 30 اردیبهشت

فروش فیلم های سینمای ایران در تاریخ 30 ادیبهشت به شرح زیر است :

1-جدایی نادر از سیمین......................3/309/000/000 تومان

2-مرهم............................................170/700/000 تومان

3-اخراجیها3......................................5/720/000/000تومان

4-برف روی شیروانی داغ......................205/000/000 تومان

5-در شب عروسی..............................34/400/000 تومان

6-خیابان بیست و چهارم .....................122/400/000 تومان

 

/ 0 نظر / 19 بازدید