آسمان آبی

آسمان آبی بود

جاده هم خاکی بود

دلها همه نزدیک

چشمان همه پاک

دستان همه رو به آسمان

بر لب همه ذکر حق

کوچه ها آکنده از بوی یاس

مردمان هم با احساس

چه خوب آن روزگار

یاد باد آن روزها

/ 1 نظر / 17 بازدید
سایه سپید

عالم همه محو گل رخسار حسین است ، ذرات جهان درعجب از کار حسین است . دانی که چرا خانه ی حق گشته سیه پوش ، یعنی که خدای تو عزادار حسین است زیبا بود...