خاطرات پول های ریز و درشت ایرانی

یادش به خیر ...

اون قدیما میرفتم مغازه یه کیک با یه نوشابه می‌خوردم بعد یه پنج تومنی زرد می‌دادم.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


روزها تند و تند می‌گذشت. وضع اقتصاد خراب بود. تورم بیداد می‌کرد.
تا اینکه یه کیک با نوشابه شد هفت تومان یعنی باید بابتش یه اسکناس پنج تومانی و یه سکه دو تومانی می دادم.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


یادمه با یه ده تومانی سوار تاکسی می‌شدم.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


بعد که یه تحول عظیم اقتصادی رخ داد که من بچه بودم و حالیم نبود.
فهمیدم باید به جای ده تومان کرایه بیست تومان بدم.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


وقتی رفتم سر کار حقوقمو با پنجاه تومانی می‌دادن و حس می‌کردم دیگه مرد شدم.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


یک سال بعد حقوق با اسکناس پنجاه تومانی کمتر و به جاش صد تومانی دادن
ولی پنجاه تومان شده بود کرایه تاکسی همون مسیر همیشگی.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


دویست تومانی که اومد هنوز کرایه همون پنجاه تومنی بود ولی عیدی نفری پنج تا دویستی نوی نو گرفتیم.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


پانصدی که اومد کرایه‌ها هفتاد و پنج تومن شد. برای همون مسیر.
نوشابه شیشه‌ای هم جاشو داده بود به نوشابه خانواده و حالا با خانواده دور هم کیک و نوشابه میخوردیم.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


بعدش سر و کله هزارتومنی پیدا شد و ...

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


تا اینجای کار مشکلی نبود چون قبل از اینا هم اون اسکناسایی که گفتم بود
ولی نه به این شدت ولی یه اسکناس جدید اومد که شد نقل محافل. میگفتن وضعیت پولی وخیمه!

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


پنج هزار تومانی که اومد دیگه آب پاکی رو دست همه ریخته شد ...
وضع اقتصاد همچنان خراب بود. کیک و نوشابه و کرایه تاکسی اذیت می‌کرد آدمو ...

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


بعد از درگذشت جانسوز اقتصاد ایران با اسکناس قبلی و کلی سکه که تا صد تومانی هم پیشروی کرده بود
برای شب چهلم اقتصاد یک سورپرایز دیگر رو شد. ده هزار تومانی!

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


/ 0 نظر / 15 بازدید